Новалис АД Пазарджик - Индустриално търговски комплекс

Новалис АД е правоприемник и наследник на един от най–големите мебелни заводи в България – завод “Петър Абаджиев” и завод “Мебел- лукс” гр. Пазарджик. С масовата приватизация през 1997г. предприятието преминава към ПФ “Златен лев“ от м.Октомври 2003г. се преименува на “Новалис” АД.

прочети повече

Помещения под наем

Помещение: /Изток №9/ 620кв.м

Помещение: /Изток №9/ 620кв.м

цена -2,20лв. / кв.м. без ДДС - / 1364,00лв. /

прочети повече
Помещение: /Север №2/ 1212кв.м

Помещение: /Север №2/ 1212кв.м

цена -2,20лв. / кв.м. без ДДС - / 2666,40лв. /

прочети повече
Помещение: /СЕВЕР№5 /2 / 370кв.м.

Помещение: /СЕВЕР№5 /2 / 370кв.м.

цена -2.20лв. / кв.м. без ДДС - / 814,00лв. /

прочети повече