Помещение: /Изток №9/ 620кв.м

Помещение: /Изток №9/ 620кв.м

Местонахождение : гр.Пазарджик , ул.Царица Йоанна №27, промишлена зона

Помещение: /Изток №9/ 620кв.м
цена -2,20лв. / кв.м. без ДДС -  / 1364,00лв. /

Описание на имота: Помещение със самостоятелен вход, офис, ел.захранване, тир достъп, санитарен възел, вход за мотокар, денонощна охрана, височина на помещението 5.80м., циментова замазка.

Предназначение : производствена  или складова дейност