Помещение: /Север №2/ 1212кв.м

Помещение: /Север №2/ 1212кв.м

Местонахождение : гр.Пазарджик , ул.Царица Йоанна №27, промишлена зона

Помещение: /Север №2/ 1212кв.м
цена -2,20лв. / кв.м. без ДДС -  / 2666,40лв. /

Описание на имота: Помещение, със самостоятелно ел.захранване, трифазен ток,  битово помещение, санитарен възел, вход за мотокар, денонощна охрана, височина на помещението 6.00м., циментова замазка

Предназначение : производствена  или складова дейност