Соларни инсталации

Фирма “Златен лев солар” ЕООД гр. София дъщерна на едноименния Холдинг, който създаде  акционерно дружество “Новалис”, има одобрен проект и строително разрешително за изграждане на “Соларна инсталация от фотоволтаични системи“ в гр. Пазарджик, ул.”Царица Йоанна” №27.

Соларната инсталация е  разположена върху покривното пространство на фирма “Новалис” АД гр.Пазарджик, служи за генериране на електрическа енергия чрез преобразуване на слънчевата радиация и последващо отдаване на така получената енергия в цялостната електроенергийна система. Максималната мощност на добиваната електроенергия от соларната инсталация е 121.12kW. Основният елемент служещ за преобразуване на слънчевата енергия е фотоволтаичния модул.

Фотоволтаичната система е съставена от 1320 броя модули от аморфен силиции и 240 броя монокристални модули, разположени на обща площ от 5980м2. Те се монтират на специално проектирана носеща метална конструкция разположена върху покрива на съществуващата сграда. Генерираната постоянно токова енергия се преобразува в променлива с точно определени параметри отговарящи на БДС за качествените показатели на електрическата енергия, след което същата се  “инжектира” в електроразпределителната мрежа посредством т.нар. инверторно – преобразутелен блок.

Фирмата има подписан договор с EVN–България, което гарантира 100 процента изкупуване на произведената електроенергия съгласно Закона за възобновяване на енергийните източници и биогоривата.

Предвижда се до м. Януари 2010г. в областния град да заработи първата соларна централа за производство на електричество. Искаме да покажем, че в региона има потенциал за производство на електричество от възобновяеми източници на енергия.

След осъществяването на проекта за производство на енергия от слънчева светлина, предвиждаме и други проекти да станат факт.

Според представители на браншовата организация (БФА) фотоволтаичните системи имат значителни предимства и в бъдеще те ще бъдат сериозен конкурент на вятърните паркове, централите на биомаса и другите ВЕИ.